مهم‌ترین دستاورد قیام امام‌حسین علیه‌السلام

اگر حماسه عاشورا نبود به سبب تحریفاتی که سردمداران حکومت‌های ظالم در دستورات الهی ایجاد کرده بودند امروز از حقیقت اسلام اثری نمی‌ماند.