نهمین شهید شیمیایی یک خانواده

فائق فلاحی فرزند محمدامین متولد سال 1336 و اهل نودشه از توابع استان کرمانشاه است که در جریان بمباران شیمیایی شهر نودشه در اسفندماه سال 66 شیمیایی شده بود. او بعد از گذشت سال‌ها رنج و درد ناشی از جراحات شیمیایی جنگ، شب گذشته در بیمارستان بقیةالله تهران آسمانی شد.