نوروز ۸۹؛ جشن جهانی نوروز

اندکی بعد از ثبت جهانی عید نوروز، جمهوری اسلامی ایران در ابتکار عملی، نخستین جشن نوروز در سطح بین المللی را برگزار کرد. میزبانی تهران برای برگزاری نخستین “جشن جهانی نوروز” حاکی از توجه ویژه ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران به ایجاد و تقویت هرچه بیشتر وحدت و یک‌پارچگی میان ملت‌ها و رفع هرگونه کدورت میان آنها در منطقه و سراسر جهان است.

نوروز ایرانی؛ نوروز جهانی

شامگاه سه‌شنبه، ‌مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطالبه ایران و 7 کشور دیگر برای ثبت اول فروردین به عنوان روز جهانی نوروز را پذیرفت تا بعد از ماه‌ها پیگیری، ‌اسفند به فروردین هدیه‌ای جهانی بدهد. ‌شامگاه سه‌شنبه پیگیری چندماهه ایران برای ثبت روز 21 مارس هر سال به عنوان روز جهانی نوروز جواب داد. ‌این پیگیری‌ها حدود دو سال قبل با ثبت نوروز به عنوان اولین اثر معنوی ایران آغاز شد.