فیلم شهید شوشتری بهار ۹۲ کلید می خورد

علیرغم تاکید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر آماده شده فیلم زندگی شهید شوشتری تا پایان دولت دهم، تهیه کننده این فیلم از آغاز تولید این فیلم در بهار سال ۹۲ خبر داد.