ناگفته‌های غضنفری از افزایش قیمت ارز

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با کار شبانه روزی تلاش کردیم معضلات تحریم را حل کنیم، بار تحریم را هم به مردم انتقال ندادیم.

نقش عوامل سیاسی در افزایش نرخ ارز

رئیس کل بانک مرکزی گفت: نوسانات اخیر نرخ ارز نشان داد عوامل مختلفی در تعیین قیمت دخالت دارند که مدیریت برخی از آنان خارج از اختیار و توانایی بانک مرکزی است.