دکه روزنامه فروشی در ۶۰ سال پیش

تصویر زیر، یک دکه روزنامه‌فروشی را در سال‌های دهه 30 نشان می‌دهد. این عکس را سایت «جوان و تاریخ» بازانتشار داده است.

صوت: سرود «بازهم مرغ سحر»

«باز هم مرغ سحر» است یکی از معروف‌ترین شعرهای استاد ده‌بزرگی است که برای کودکان سه نسل انقلاب خاطره‌ای فراموش‌ناشدنی است.