گردانندگان «خانه تیمی» شبکه رسانه‌‌ای ضدانقلاب

معصومه علی نژاد، روزنامه نگار ضدانقلاب دیگر او را به «بی شرفی» و «دلقک بودن» متهم کرد. نیک آهنگ کوثر، همصدا با تندترین جمهوری خواهان محاقظه کار آمریکا، مخالف سرسخت توافق هسته ای با ایران است و با زدن تیترهایی چون «اکثریت آمریکایی ها در برابر اوباما: نه به توافق وین» قصد دارد خط عدم هرگونه انعطاف در برابر ایران را پیش ببرد.

اغواگری سیاسی

از آنجایی که به انتخابات حساس ریاست جمهوری نزدیک می شویم جای دارد مسئولان و چهره های سیاسی قدری در ارتباط با اشخاص تحت عنوان مصاحبه جانب احتیاط را رعایت نمایند تا در دام دشمنان نظام قرار نگیرند.