اخوان هم زنده بود کتابش فروش نداشت

آنچه در میان شاعران جوان به شکل افراطی رایج شده؛ نوپرستی است/ آن‌ها به زعم خود آینده‌اندیش‌اند؛ غافل از آنکه در غالب اوقات گرفتار خیال‌پردازی می‌شوند و از وظایف اجتماعی و هنری خود غافل می‌مانند.