نامه اوباما نشان دهنده نیاز وی به توافق است

یک نویسنده سرشناس آمریکایی نوشت: نامه باراک اوباما به تهران نشان دهنده نیاز وی به توافق است.