کرامات زیادی از امام حسین(ع) دیدم

نویسنده مسیحی کتاب «حسین در اندیشه مسیحیت» که تاکنون هفت مرتبه به کربلای معلی مشرف شده است، می‌گوید: در خانه مسیحیان عرب شمایل امام حسین(ع) آویخته شده است چرا که شمایل ایشان را شبیه حضرت مسیح (ع) می‌دانند.

راز ارادت جورج‌جرداق مسیحی به امام علی(ع)

جرداق می‌گوید: عشق من به امام علی، به دوران کودکی‌ام بازمی‌گردد. سردر منزل ما، آذینی زیبا داشت. آذینی که تمام اعضای خانواده برای آن احترامی خاص قائل بودیم. پدرم و برادر بزرگ‌ترم فؤاد شیفته آن بودند. عبارت چنین بود: «لا فتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار».