زیبایی چگونه باعث تأخیر در ازدواج می‌شود؟

در جامعه ای که اهمیت به مقوله ی زیبایی تا جایی پیشرفت کرده که همسالان این دختر عفیف با مدل های اروپایی و آمریکایی مو نمی زنند، غیر از این نیز نباید برای عمل به آیات و احکام دینش متصور شد. دور باطلی که به ضرر همه ی مان است. چه مذهبی و چه غیر مذهبی، چه جوانان و چه خانواده ها، چه دختران و چه پسران، چه ملت و چه سیاستگذاران! و کسی به ان به منزله یک پرتگاه اجتماعی توجه نمی کند.

سه گروه از زن‌ها که عذاب نمی‌شوند

هر کس در ازدواج زن و مردى تلاش کند، خداوند به تعداد هر مویى از بدنش شهرى در بهشت به او کرامت مى‏فرماید و پاداشش مانند کسى است که پیغمبرى را خریده و در راه خدا آزاد کرده و اگر موقع رفتن به خانه خود از دنیا برود، در قیامت جزو شهیدان خواهد بود