نیروهای «پیشمرگه» وارد کوبانی خواهند شد

مسئولان کرد خبر دادند که نیروهای پیشمرگه کرد ظرف امروز یا فردا وارد کوبانی خواهند شد.