گتوند علیا برترین نیروگاه ایران

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران اعلام کرد: عنوان برترین واحد نیروگاه برق آبی کشور از سوی وزارت نیرو به نیروگاه گتوند علیا اختصاص یافت.