غزه در خاموشی فرو رفت +عکس

تنها نیروگاه برق غزه به دلیل محاصر رژیم صهیونیستی در تامین نشدن سوخت مورد نیاز برای فعالیت نیروگاه برق غزه در فلسطین اشغالی به طور کامل تعطیل شد.