اظهارات مرسی درباره رود نیل

اظهارات رئیس جمهوری مصر درباره رود نیل و موضع یک تشکل مصری درباره تظاهرات 30 ژوئن از جمله تحولات این کشور به شمار می رود.