پنجمین شبنامه را دانلود کنید

به گزارش تریبون مستضعفین برنامه ثریا آیتم طنزی دارد که به مرور اخبار در هفته می‌پردازد [jwplayer mediaid=”247104″] دانلود