فرهنگ سرمایه‌داری مقدمه اقتصاد سرمایه‌داری

نظام سرمایه‌داری یک کل به هم پیوسته است و نمی‌توان آن را منحصر در ابعاد اقتصادی کرد. دکتر آجیلی در این یادداشت با تمرکز بر فرهنگ سرمایه داری به بررسی ابعاد سیاسی، ابعاد امنیتی- نظامی و ابعاد فرهنگی- اجتماعی این نظام می‌پردازد.

دیپلماسی انقلابی تنش‌زا و غیرعقلانی نیست

سیاست خارجه انقلابی چیست؟ سیاست خارجه انقلابی تنش‌زا، هیجانی و غیر عقلانی نیست. سیاست خارجه انقلابی اهدافش انقلابی است ولی راهکارش الزاما انقلابی نیست بلکه با طمأنینه و تلاش بلند مدت است.