«اخلاق حرفه‌ای علم در ایران»بررسی می‌شود

نشست «اخلاق حرفه‌ای علم در ایران» با حضور اساتید علوم انسانی شنبه (27 دی ماه) در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می‌شود.

نویسنده سخنرانی‌های روحانی کیست؟

تنظیم و ویرایش نطق‌های حسن روحانی توسط هیئتی به سرپرستی هادی خانیکی انجام می‌شود.