مجله «شعر» با سردبیری قزوه بازگشت

شماره 1+69 مجله شعر حوزه هنری پس از چهار سال وقفه در انتشار این مجله ادبی، با سردبیری علیرضا قزوه از سوی مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری و در 245 صفحه منتشر شد.