رفتار صهیونیستی در مرحله پسابرجام

صدای بلند و افراطی موجود در رژیم صهیونیستی نسبت به توافق هسته‌ای به دلایل عقلی است زیرا بیش از 60 سال است که آنها در حال ویژه‌خواری در آمریکا و سایر کشورهای غربی هستند و حالا این ویژه خواری و سایر مزیت‌ها به خطر افتاده و لذا آنان به سمت افراطی‌تر شدن پیش خواهند رفت.

فرانسه و انگلیس، ادامه بازی «پلیس بد»

لندن و پاریس ادامه بازی پلیس بد در سیر مراحل قانونی هسته‌ای و یا مرحله اجرایی آنرا، بهترین و مؤثرین ابزار برای خود تلقی می‌کنند بویژه اینکه رژیم صهیونیستی و برخی رژیم‌های عربی هنوز برای بر هم زدن آنچه تحت عنوان توافق هسته‌ای بدست آمده، ناامید نشده‌اند.

داستان احتمال حمله نظامی غرب در سال ۸۲

در واقع این سیاستمداران خاص بودند که از اخم و ترش‌رویی غربی‌ها، مانند اسلاف قاجاری، خود را موظف به اقدامات ویژه می‌دانستند تا رضایت خاطر قدرت‌های خارجی را حاصل کنند.