هرسپتین ایرانی سال آینده وارد بازار می‌شود

مدیر گروه ژنتیک پژوهشکده سرطان سینه جهاد دانشگاهی گفت: داروی هرسپتین در این پژوهشگاه تولید شده و در مرحله کارآزمایی بالینی است. امیدواریم تا سال آینده این دارو وارد بازار شود.