خالق داستان فلسفی مشابه هزار و یک شب

امروز گرچه از آثار ابن‌طفیل فقط «زنده بیدار» موجود است ولی همین داستان کوتاه فلسفی، چنان اثر بزرگی بر غرب گذاشته که یکی از برجسته‌ترین کتاب‌های قرون وسطی محسوب می‌شود. روح این اثر به قول «گوتیه» به هزار و یک شب شباهت دارد.

شب نیما یوشیج در «هزار و یک شب»

به مناسبت زادروز این شاعر معاصر ایرانی و پدر شعر نو فارسی، فردا شب در تلویزیون ویژه برنامه‌ای برای او پخش می‌شود؛ برنامه «هزار و یک شب» که از شبکه چهار تلویزیون پخش می‌شود، به بررسی شعر نیما اختصاص دارد.