نکاتی درباره توافق ژنو در «اقتصادما»

نکاتی درباره توافق ژنو توافق ایران و ۵+۱ حاصل شد/روغن ریخته‌هایی که غربی ها نذر ما کردند/وزارت نیرو از پرداخت سهم یارانه معاف شد/ماهواره شریف ست رونمایی نشد … از عناوین شماره جدید هفته نامه اقتصاد ما میباشد.

شماره پنجم «اقتصاد ما» را دانلود کنید

شماره پنجم این هفته‌نامه منتشر شد.

شماره چهارم هفته‌نامه اقتصاد ما منتشر شد

استحکام ساخت درونی نظام و قدرت چانه‌زنی دیپلماتیک ایران،بودن یا نبودن طرح شبنم! آنهایی که از نبود شفافیت سود می‌برند!،وزیر اقتصاد از بانک جهانی درخواست کمک کرد،ارتباط وزارت نفت و امورخارجه برای پیشبرد دیپلماسی نفتی،آمریکا نمی‌خواهد ساختمان تحریم‌ها فروبریزد … از عناوین موضوعات شماره جدید اقتصاد ما است.

شماره سوم هفته‌نامه اقتصاد ما منتشر شد

نبايد بگذاريد اين حركت علمىِ پرشتاب از دَور بيفتد،پیشنهادات نفتی نخبگان به وزیر نفت،احتمال لغو فوری تحریم ها ضعیف است!،شورای عالی فضای مجازی فعلاً تعطیل!،انتقادات صریح یک نخبه دانشجویی از وضعیت نظام سلامت در دیدار با مقام معظم رهبری … از عناوین موضوعات شماره جدید هفته نامه اقتصاد ما است.