خواست عمومی انقلابیون کودتا شد!؟

بر خلاف تلاش برخی برای معرفی حوادث 30 ژوئن گذشته به عنوان کودتای نظامی، حوادث مزبور انقلاب مردمی به تمام معنا علیه اخوان المسلمین بود نه کودتای نظامی… ارتش در انقلاب 25 ژانویه نیز کنار مردم بود اما عجیب اینکه جریان اسلامگرا این بار حمایت ارتش از مردم را محکوم کرد