منشور حقوق شهروندی منطبق بر نظام اسلامی نه منشورهای بین‌المللی

نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر نظریه مردم‌سالاری دینی است و باید مفهوم متفاوتی از حقوق شهروندی به معنای رایج را مطرح کند. در واقع باید مطالعه کرد تا یک نظریه بومی اسلامی بر تمامیت منشور حاکم گردد.

برگزاری همايش حقوق شهروندی در گفتمان مردم‌سالاری دينی

همایش حقوق شهروندی در گفتمان مردم‌سالاری دینی برگزار می‌شود.