اقتصاد؛ محور همه مباحث در آمریکا

دلیل نفوذ سبک زندگی آمریکایی در جهان نیز مردمی بودن اقتصاد آنها است. بی‌نظیر بودن آمریکا نه تعریف است و نه توهین، تنها واقعیت است.در ایران یک عده عاشق آمریکا و یک عده از آن متنفر هستند به همین دلیل هیچ مطالعه‌ای در مورد آمریکا تاکنون صورت نگرفته است. سعید جلیلی سالها پیش می‌گفت در میز آمریکا حتی یک برگه مطالعه نداریم.

اولین همایش آمریکاشناسی در دانشگاه تهران

همایش آمریکاشناسی که در دو ساحت مواجهه ما و آمریکا و شناخت آمریکا با رویکرد فلسفی و جامعه‌شناختی طراحی‌ شده است، با هدف فراهم آوردن فضایی برای شناخت ژرفنگرانه آمریکا به عنوان دیگری تاریخی ـ‌ تمدنی انقلاب اسلامی بر‌گزار می‌شود.