آمریکا ستیزان به ایران می‌آیند

همایش «افول امپراطوری» با حضور صاحب‌نظران منتقد به سیاست‌های آمریکا در تهران برگزار خواهد شد که در کنار این همایش جشنواره هنری «مرگ بر آمریکا» نیز برگزار می‌شود.