فراخوان مقاله حقوق و اقتصاد مقاومتی منتشر شد

در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی در ماه‌های اخیر سازمان بسيج حقوق­دانان در نظر دارد در بهمن ماه سال جاری به بررسي ابعاد حقوقي و فقهي اقتصاد مقاومتي پرداخته و اين مسئله مهم و ضروري را مورد بررسي و مداقه قرار دهد.