مقابله با اسیدپاشی اولویت‌کاری آگاهی است

رئیس پلیس آگاهی ناجا، گفت: مقابله با اسیدپاشی اولویت کاری ما در آگاهی است و سعی ما این است که هر چه زودتر موضع اخیر حل شود.