طالب‌زاده: سیما دیدگاه رهبر انقلاب درباره «لینکلن» و سینمای متعهد را پخش کند

طالب‌زاده در همایش شعبده هالیوود گفت: دیدگاه رهبر انقلاب درباره “لینکلن” و سینمای متعهد بسیار مهم است. زیرا لینکلن برای جلوگیری از جنگ داخلی در آمریکا ساخته شده است.