دو سایت خبری احمدی‌نژادی فیلتر شدند

سایت خبری تحلیلی «نکات پرس» و سایت خبری «همت نیوز» فیلتر شد.