انتقاد کیهان از آگهی‌های صداوسیما

طی دو سال گذشته رهبر معظم انقلاب با هشدار این که جامعه ما در حال پیر شدن است بر زدودن فرهنگ کم فرزندی تأکید کردند. این موضوع چنان حائز اهمیت بود که بار‌ها در سخنرانی‌هایشان به مناسبت‌های مختلف و به شیوه‌های گوناگون به این موضوع پرداختند.

کشیدن رنگ و لعاب اسلامی بر روی هنجارهای وارداتی کارساز نیست

کسانی که دو دستی به هنجارهای کهنه و ناکارآمد چسبیده اند و گمان می کنند با تغییر و اصلاح آن ها اعتقادات و فرهنگ و نظام جامعه از دست می رود غافل از آنند که زیر سقف شکسته خوابیده اند و زود است که زیر آوار بمانند.هنجارهای جدید باید راه و روش عمل را برای تأمین منافع مشروع گروه های اجتماعی در اختیار آن ها بگذارد. در این صورت هنجارها پیروی می شود و عمومیت پیدا می کند.