پیامی آورده اند… + تصاویر

طی چند روز گذشته انتشار پوستر هایی که به مناسبت ورود شهدای غواص عملیات کربلای ۴ توسط هنرمندان ارزشی عرصه دفاع مقدس تهیه شده و در شبکه های اجتماعی به نمایش در آمده بود موجب ایجاد روحیه حماسی و انقلابی در بین اقشار مختلف مردم به خصوص جوانان گردید.

پوستر محمدحسین نیرومند برای شهدای غواص

محمدحسین نیرومند هنرمند حوزه هنرهای تجسمی به تازگی پوستری را برای شهیدان غواص طراحی کرده است.

تمام تکیه نظام سلطه بر فراموشی ملت هاست

در باب هنر. اینکه هنر خوب و بد داریم یا نه؟ می توانیم بگوییم جز هنر خوب نداریم. و بعد اضافه کنیم و بگوییم باقی هرچه هست هنر نیست. دغل بازی است. ما می توانیم کلمه هنر برای هنر را بپذیریم. ما دعوا سر الفاظ نداریم. شما وقتی اثر زیبایی خلق کنید که خدمتی به زشتی ها در آن صورت گرفته باشد دیگر اثر زیبا نیست. ما باید سر معانی بحث کنیم. برای گذر از نفاق باید با منظورها کار داشته باشیم. در ابتدای جلسه بعضی از من پرسیدند هنر ارزش و ضد ارزشی داریم یا نه؟ باید گفت هر دو عبارت درست است و باید منظور را دید.

یکی کردن هنرمند ارزشی و غیرارزشی «کاسبی» است

می گویند هنر به ارزشی و ضدارزشی تقسیم نمی شود و هنرمند ارزشی و غیرارزشی هم نداریم. یا این حرف بی معنا است و یا شرک و توحید با هم مساوی هستند. یکی کردن اینها کاسبی است. طبق فرهنگ قرآن شعرا و هنرمندان دو دسته اند، یک دسته اهل اغوا هستند و یک دسته هستند که استثنا می شوند و دنبال ترویج حق و عدل و دفاع از مظلوم اند.