علی معلم: از متهمان ردیف اول هستم

در قبال آثاری که تا به حال به صورت شعر و سرود و کتاب عرضه شده است، تا به حال حتی یک ریال هم دریافت نکرده‌ام و در این سال‌ها فقط با حقوق کارمندی زندگی کرده‌ام؛ بنابراین اطلاق «هنرمند دولتی» به من و بلکه به بسیاری از دیگر افراد اشتباه است.