معماری معاصر و فقدان مضامین اسلامی

معماری عرصه‌ی بروز روحیه‌ها، حالت‌ها، آرمان‌های انسان‌ها و نیز عرصه‌ی تلاقی فرهنگ، دین، هنر و فن است و به بیانی ساده معماری تبلور فرهنگ و اندیشه‌ی انسان و تجلی عینی ارزش‌های هر ملت است. روح هر ملت در ارزش‌های دینی آن نمایان است و ارزش‌های دینی، عمیق‌ترین و لطیف‌ترین بخش فرهنگ به شمار می‌آید.

هنر ارزشی و ارزش هنری کدام است؟

دکتر رضا پورحسین-«هنر» و «ارزش» دو واژه‌ی مشترک این سؤال است. ترکیب متفاوت این دو واژه، همانند دیگر واژه‌ها، ممکن است معانی متفاوتی را نسبت به یکدیگر افاده کنند، اما ترکیب متفاوت در این دو واژه، به ‌لحاظی که بیان خواهد شد، یک «معنا» را به ذهن متبادر می‌سازد.

تفنّن می‌تواند معطوف به بصيرت و رشد باشد

هنر و سينما، هم به لحاظ انديشه و انگيزه‌ی «هنرمند» و هم به لحاظ نتيجه كار او، قابل تقسيم به اسلامي و غير اسلامي است.

پرسش‌هایی از مشاور فرهنگی رئیس‌‌جمهور

دولت به‌ دور از شعار و ژست روشن‌فکری ناگزیر است معیارهایی داشته باشد تا هنر و هنرمند واقعی را از هنر و هنرمند ادعایی جدا کند و برای اعمال این معیارها نیز نیازمند دستگاه یا نهاد و نیز فرآیندی است؛ فرآیند متمایزسازی هنر و هنرمند از هنرنما و هنرمندنما.

واکنش شیخ طادی به اظهارات حسن روحانی

ما فیلمهایی داریم که می تواند جامعه را مریض کند و فیلمهایی هم هستند که می توانند جامعه را شفا دهند. بنابراین هنرمند ارزشی و غیر ارزشی هم وجود دارد و این ادعای ایشان ادعای درستی نیست و خلاف واقعیت است اما امیدوارم که منظور آقای روحانی چیز دیگری بوده باشد.