سایه سنگین فرانسه بر جامعه هنری ایران

وزارت فرهنگ فرانسه مدتی است تلاش‌های خود را در شناسایی و تجلیل از هنرمندان بیشتر کرده‌اند تا بهتر و ساده‌تر بتوانند «پیام‌های معنادار» خودشان را به جامعه ایران منتقل کنند.