آهنگ‌سازی که برای فلسطین می‌نوازد؛ «هنر برای هنر» منسوخ شده!

قدرتِ هنر در اینجاست كه دیدگا‌ه‌های مردم یا زندگی‌شان را به نحوی ـ حتی كم و ناچیز ـ تغییر دهد لكن این امر همیشه ممكن نیست. هنر همواره جنایتها و فجایع را در طول تاریخ تفسیر و تعبیر كرده است. تابلوی گرنیكا اثر پیكاسو و بلایای جنگ اثر «گویا»، مربوط به اشغال اسپانیا توسط فرانسه، دو نمونه برجسته‌ای است كه به آنها اندیشیده‌ام. به عقیده من وظیفه هنر، مورد خطاب قرار دادن اوضاعی نظیر اوضاع جنین است. حال باید ببیند چگونه می‌تواند از زاویه جنین یك صبرا و شتیلا یك اثر هنری بیافریند.

«هنر» برای […]؟

کتاب «هنر برای حقیقت» چنین کتابی است. کتابی که به جمع‌آوری آرا و نظرات طیف‌های مختلف اهل هنر، از مدیران برجسته تا اساتید دانشگاه و مدرسین هنر تا هنرمندان پیش کسوت و فعالین جوان رشته‌های هنری در باره موضوع هنر برای حقیقت پرداخته.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.