چه کسی IP شما را می‌ببیند و با آنچه می‌کند؟

آدرس IP شما هویت اینترنتی شما است. در سطح فضای وب شما با این هویت شناسایی می‌شوید و از همین طریق قابل رد گیری هستید. اما چه کسانی قادر به دیدن آدرس IP شما هستند و اگر آن را بدانند چه اقداماتی را می‌توانند صورت دهند؟