نظرسنجی‌ها می‌گویند؛ رسانه‌های ایران بیانگر حقایق غرب

فقط ۱۱۲۷ (۱۰ درصد) گفتند که رسانه‌هاي ايراني درباره رژيم صهيونيستي و دولت‌هاي غربي دروغ‌پردازي مي‌کنند و ۲۰۶۱ (۱۸ درصد) نيز بر اين نظر بودند که رسانه‌هاي ايراني خط خبري رسانه‌هاي جمعي را دنبال نمي‌کنند.