مجوز فعالیت برای 102 رسانه صادر شد

هیات نظارت بر مطبوعات مجوز انتشار 34 نشریه و 68 پایگاه اطلاع رسانی را صادر کرد.

روزنامه «قانون» تذکر گرفت

در جلسه امروز هیات نظارت بر مطبوعات روند عملکرد محتوایی روزنامه قانون مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد به این روزنامه تذکر داده شده و پرونده تخلفات آن جهت رسیدگی به مرجع قضایی ارسال شود.

صدور مجوز انتشار برای ۵ نشریه

در نشست دوشنبه، 26 آبان ماه، انتشار 5 نشریه مورد موافقت هیات نظارت بر مطبوعات قرار گرفت.