نخست وزیر سوریه به تهران می‌آید

وائل الحلقی، نخست وزیر سوریه سه شنبه هفته جاری به ایران سفر خواهد کرد.