ارائه وام یک میلیونی عمره به دانش‌آموزان

داوود روستایی، قائم مقام سازمان دانش‌آموزی اظهار داشت: امسال 2 هزار دانش‌آموز پسر به عمره مفرده اعزام می‌شوند که نخستین کاروان 13 فروردین ماه اعزام می‌شود.