بخش فرهنگی باشگاه‌ها در حیاط خلوت

درحالی که تمامی باشگاه‌های فعال در ورزش ایران عنوان فرهنگی – ورزشی را یدک می‌کشند اما در میادین مختلف شاهد مسائل و اتفاقاتی هستیم که نشان می‌دهد این عنوان فرهنگی بیشتر یک “دکور” در سردر باشگاه‌هاست و کمتر فعالیت تاثیرگذار و اثربخشی در این بخش صورت می‌گیرد.

نقشه فلسطین بر قلب فوتبال

در شرایطی که صهیونیست‌ها از هر فرصتی برای سرکوب تفکر مقاومت بهره می‌برند، تیمی در امریکای جنوبی تشکیل شده که نقشه فلسطین را بر لباس خود نش بسته است.