تلاش برای نابودی سوریه در پوشش«اسلام»

وزیر اوقاف سوریه درباره هدف اصلی دشمنان این کشور، تأکید کرد که دشمنان قصد دارند در پوشش اسلام این کشور را نابود کنند.