توافق وین فرصت احیای مناسبات است

وزیر خارجه ایتالیا گفت: امیدوارم بتوان بین ایران و ایتالیا و بین ایران و اروپا همکاری مثبتی را برقرار کرد. ما در اروپا به مشارکت ایران در ثبات منطقه علاقه داریم و فکر می‌کنم ایتالیا بتواند نقش پیشاهنگ را در اروپا ایفا کند.

موگرینی از وزارت خارجه ایتالیا استعفا داد

وزیر خارجه ایتالیا از روز شنبه کار خود را رسما به عنوان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آغاز می‌کند.

عکس: وزیرخارجه ایتالیا بدون‌حجاب در تهران

یکی از وب‌سایتهای وابسته به وزارت خارجه ایتالیا تصویری از وزیر خارجه ایتالیا منتشر کرد که با فراغ بال و بدون حجاب در فرودگاه تهران در حال قدم زدن است. پیشتر شایعه متفاوتی از واکنش ظریف و مخالفت قاطع وی با ورود بدون حجاب خانم بنینو به تهران پخش شده بود.