موگرینی سه‌شنبه در تهران

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه ششم مرداد ماه و لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز چهارشنبه هفتم مرداد ماه در تهران خواهند بود.

توافق هسته‌ای اثرات مثبتی خواهد داشت

وزیر خارجه فرانسه پس از پایان روز ماقبل نهایی مذاکرات هسته‌ای در شهر وین اتریش، گفت توافق هسته‌ای با ایران اثرات مثبتی داشته و اجازه رسیدن به صلح را می‌دهد.