گزارش تصویری: گنجینه عظیم دفاع مقدس در معرض نابودی

با نگاهی به فضای اختصاص داده شده به این مجموعه گرانبها و قرار گرفتن این کتابخانه عظیم در زیر زمینی تاریک که مملو از حیوانات و حشرات موذی می باشد درکنار امکانات و فضای بسیار موجود در عرصه فرهنگ در کشور جای بسی تاسف را دارد.