پاسخ احمدی‌نژاد به ۲۱ سوال

رییس جمهور در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی با مقام معظم رهبری گزارش مشروحی از عملکرد ۸ ساله دولت در حوزه های مختلف بیان کرد.