مبینی سرپرست تشریفات دفتر رئیس‌جمهور شد

در مراسمی با حضور رئیس دفتر رئیس جمهور، مراسم معارفه ولی الله مبینی به عنوان سرپرست معاونت مراسم و تشریفات دفتر رئیس جمهور برگزار شد.