ساختن سریال «پایی که جاماند» آرزویم است

این جور که من شنیده‌ا،م دلخواه خود سید هم این است که مقدم کار کند، ولی به هر حال دیدم مدعیانی دارد که می‌گفتند می‌خواهیم خودمان کار کنیم، خودم را کنار کشیدم، ولی درباره «پایی که جا ماند» واقعا آرزویم این است که روزی بگویند می‌توانی آن را بسازی و به نظرم بهترین سریالی‌ است که می‌توانم دربیاورم. فوق‌العاده است.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.